Behandeling van Temporomandibulaire dysfunctie

In de voorbije jaren heb ik, als kinesitherapeut en manueel therapeut, verscheidene patiënten met temporo-mandibulaire dysfuncties (TMD)  kunnen behandelen in mijn praktijk.

Deze patiënten komen hoofdzakelijk na doorverwijzing vanuit de dienst stomatologie of mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie. Sinds kort mogen ook tandartsen hun patiënten een voorschrift meegeven om zich bij een kinesist te laten behandelen. De voornaamste klachten zijn: blokkering van het kaakgewricht waarbij de mond slechts beperkt kan geopend worden, klikken of kraken van het kaakgewricht, pijn in het aangezicht en pijn bij het bijten en kauwen.

In een deel van de gevallen krijg ik te maken met postoperatieve behandelingen, waarbij het biomechanisch aspect van de behandeling primeert. Een manuele behandeling, aangevuld met ultrageluid en/of TENS, geeft hierbij meestal een bevredigend resultaat. Acupunctuur kan hierbij eveneens aangewend worden ter vermindering van de lokale pijn. In dit geval kan gewerkt worden met een standaard acupunctuurmodel met geijkte punten.

Het merendeel komt echter met een TMD zonder gekende oorzaak. Diverse factoren kunnen hier een rol in spelen. Verdere ondervraging van patiënten brengt meestal andere aspecten aan het licht die uiteindelijk aanleiding kunnen geven tot spierspanningen, nachtelijk bruxisme, trismus etc., welke op hun beurt oorzaak kunnen zijn van TMD.  Naast de klassieke manuele behandeling van het kaakgewricht besteed ik ook veel aandacht aan de nekmusculatuur en posturale onevenwichten.